O projektu

Tuto webovou stránku provozují pracovníci Dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Pracovní skupinou pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Naším hlavním cílem je zlepšit informovanost diabetických dětí a jejich rodičů, ale i laické veřejnosti o dětském diabetu. Ten má proti diabetu dospělých své zvláštnosti, které vyžadují specifické přístupy k diagnostice i léčbě. Proto se snažíme o poskytování aktuálních informací cílených na tuto věkovou skupinu.

Druhý úkol je edukační, proto jsme vytvořili aplikaci „Zjisti, jak na tom jsi“, kde je možné anonymně porovnat svůj glykovaný hemoglobin jako hlavní parametr dlouhodobé kontroly diabetu s ostatními českými diabetickými dětmi. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že toto srovnání může zvýšit motivaci diabetických dětí být lepší než ostatní. Údaje k porovnání jsme získali z národního registru dětského diabetu Čenda, který provozujeme společně s ostatními českými ambulancemi dětského diabetu.

Část informací na této stránce je určena odborníkům, tedy dětským diabetologům, edukačním a dietních sestřičkám a ostatním členům diabetologických týmů. V této sekci najdete informace o vzdělávacích akcích týkajících se dětského diabetu, doporučené postupy odborných společností a další informace, jejichž část může být jistě zajímavá i pro osoby nepracující ve zdravotnictví.

Tato webová stránka vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR z kapitoly Národní akční plány a koncepce, projekt Čenda byl podpořen ze stejného zdroje a využívá dlouhodobé podpory České diabetologické společnosti ČLS JEP. 

Kontakty
E-mail: tym@detskydiabetes.cz
Adresa
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tým dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. LF a FN v Motole
Tým dětského diabetologického centra

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.