COVID-19

Důležité sdělení pro rodiče a děti s diabetem 1. typu v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

Osoby s diabetem jsou tradičně v médiích označovány jako rizikové pro těžký průběh onemocnění novým typem coronaviru.

Jedná se ale o lidi starší, a zejména ty, u nichž došlo k rozvoji pozdních komplikací, které snižují přirozenou obranyschopnost organismu. Nejsou žádné zprávy o tom, že by děti s diabetem 1. typu měly vyšší riziko nákazy COVID-19, či že by pro ně tato nemoc byla nebezpečnější než pro děti bez diabetu. Pro děti obecně jsou typické velmi mírné příznaky, mladší věkové skupiny tvoří důležitý rezervoár viru v populaci, ale je samotné tento virus zvýšeně neohrožuje.

Pro děti s diabetem tedy platí obecné zásady zvládání infekčního onemocnění spojeného s teplotou, tedy:

  • dostatečná hydratace
  • snaha o dosažení cílových glykémií 6-10 mmol/l za pomoci korekčních dávek pery nebo pumpou
  • testování ketolátek v krvi či moči při déletrvající hyperglykémii nad 17 mmol/l
  • včasné kontaktování diabetologa v případě zvracení či nechutenství
  • kontaktování praktického dětského lékaře při známkách infekčního onemocnění k posouzení vhodnosti testování na COVID-19

Očkování proti COVID-19 pro děti s diabetem

Od 27. 4. 2021 byly děti s diabetem 1. typu starší 16 let zahrnuty mezi rizikové pro covid-19 a je tedy možné je začít očkovat. Kód pro očkování byste měli obdržet od svého dětského diabetologa. V budoucnu se plánuje rozšíření i a děti mladší, nicméně aktuálně to možné není.

Detailní doporučení jak postupovat při současné pandemii COVID-19

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.