Diakongres pro pacienty a lékaře 2023

Čtvrtý ročník 1. Společného Diakongresu určeného pro pacienty i lékaře.

Hlavní témata

Novinky ze světa / Screening Diabetu v ČR a možnosti léčby Prediabetu /Smyčky – základní nastavení a co můžu vyčíst z grafu/ Diabetes jako „Stigma“ – jak říct ve škole, že mám cukrovku / Diabetická retinopatie.

Milí rodiče, milí pacienti, milí lékaři, naši spolupracovníci a přátelé,

ráda bych Vás za náš motolský tým pozvala na čtvrtý ročník 1. Společného Diakongresu určeného pro pacienty i lékaře. Velký úspěch minulých ročníků nás moc potěšil a doufáme, že i letos v nabitém programu najdete témata, které jsou pro Vás právě aktuální.

První část programu bude nabitá novinkami ze světa diabetu. Dozvíte se aktuality ze světových konferencí, pan profesor Šumník Vás seznámí s pilotním projektem Screeningu diabetu, a hlavně s možnostmi, jak rozvoji diabetu zabránit.

Další velké téma, je diabetes jako „Stigma" a to především ve škole. Jestli a jak říci ve škole, že mam diabetes rozeberou řečníci z řad pacientů, psychologů a lékařů.

V technologické sekci se budeme opět zabývat hlavně smyčkami, a to především možnostmi, jak jednotlivé smyčky nastavit a co všechno lze vyčíst z jejich záznamů. Dále se podíváme na chytré hodinky, které lze spojit se senzorem a poradíme Vám s jejich výběrem a na další aplikace vyvinuté pacienty, které Vám mohou usnadnit běžný život.

Nakonec Vás seznámí pan doktor Šoupal s novou metodou, jak odhalit oční komplikace u diabetu.

Kromě odborného programu, jsme pro Vás připravili i doprovodný program s možností zajištění hlídání pro ty nejmenší (zajišťuje spolek Diatábor Motol). Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky

Předběžný program:

8.00–9.00 Registrace
9.00–9.05 Úvod a přivítání (L. Drnková)
9.05–9.20 Novinky ze světové konference dětské diabetologie ISPAD 2023 (L. Drnková)
9.20–9.40 Jak jsme u nás úspěšní v léčbě diabetu 1. typu u dětí? A jak léčí jinde? (Z. Šumník)
9.40–10.10 Pokroky české diabetologie: Umělá inteligence v diagnostice diabetické retinopatie (J. Šoupal)
10.10–10.30 Občerstvení aneb zajídáme hypoglykémii
10.30–12.00 Nové léčebné postupy: co od nich očekávat a jak se k nim dostat
10.30–10.45 Pokrok v léčbě modifikovanými kmenovými buňkami (V. Neuman)
10.45–11.05 Umíme předcházet diabetu 1. typu? Update 2023 (Z. Šumník)
11.05–11.30 POZOR! Spouštíme projekt screeningu diabetu 1. typu v ČR a potřebujeme Vaši pomoc (B. Berka, Z. Šumník)
11.30–11.50 Lze zlepšit kontrolu diabetu nízkosacharidovou dietou? Výsledky studie Lowca (V. Neuman)
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.15 Uzavřené smyčky a jejich nastavení
13.15–13.30 Jsou všechny okruhy stejné? Porovnání AndroidAPS, Control-IQ a 780G na základě dat z registru ČENDA (A. Šantová)
13.30 –14.15 Jak správně nastavit svojí uzavřenou smyčku a co lze vyčíst ze záznamu glykemie? (Tandem + Control IQ, Minimed 780G, AndroidAPS, CamAPS FX) (L.Plachý, B. Obermannová, S. Amaratunga)
14.15–15.00 Tipy a triky aneb učíme se navzájem
• Chytré hodinky – přehled a propojení s dalšímu aplikacemi (Bude upřesněno)
• Od cukrovky k nápadu (L.Košatová)
• DiaBadAss (Jaro Franc alias Džaro)
• Alianci pacientů s diabetem ČR (Z. Staňková)
15.00–15.30 Občerstvení aneb zajídáme hypoglykémii
15.30–17.00 Diabetes jako STIGMA
15.30–16.00 Říct či neříct aneb jak mluvit o cukrovce ve škole či v práci? Oběd ve škole či v práci! Kdy a kde aplikuji inzulín? Vážím či odhaduji? (Žaneta, Adélka, Jan Hrušovský – Podcast o cukrovce)
16.00–16.15 Pohled na diabetika ve škole ze strany školního psychologa a učitele (školní psycholog)
16.15–16.45 Pohled lékaře a doporučení, jak nastavit režim ve škole (Š. Průhová)
16.45–17.00 Panelová diskuse + Představení edukačního kalendáře Sladké děti
17.00 Závěr

Moc se na Vás těšíme.

Za organizátory
MUDr. Lenka Drnková, Ph.D. Pediatrická klinika FN v Motole

Doplňující informace:

  • Organizátorem konference je AMCA, spol. s r.o. v odborné spolupráci s pořadateli: sekcí Dětské diabetologie ČDS ČLS JEP, Diacentrem Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, Českou zemědělskou univerzitou a Dia-spolky ČR a SR.
  • Termín: Sobota 4. 11. 2023 od 08:00h.
  • Lokalita: Velká přednášková Aula ČZU v Praze.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.