Aktuální úhrady pomůcek

V této sekci můžete získat přehled o tom, jaké pomůcky pro děti s diabetem do 18 let jsou v léčbě diabetu hrazeny pojišťovnami a v jakém množství.

Jedná se o aktuální úhradu pomůcek platnou od 1. 12. 2019. Ve všech případech jde o maximální počty, které je možné předepsat, a to za předpokladu, že preskripce je rozložena do celého m kalendářního roku. V případě, že první preskripce proběhla v daném roce později, se počet rozpočítává na období zbývající do konce kalendářního roku.

 • Diagnostické proužky pro stanovení glukózy v krvi  – 2500 ks / rok
 • Proužky pro stanovení ketolátek v krvi – 50 ks / rok
 • Diagnostické proužky pro vizuální testování moči - 50ks / rok
 • Osobní glukometr – 1 ks / 6 let
 • Pera lancetová – 1 ks / 5 let
 • Lancety pro lancetová pera – 100 ks / rok
 • Jehly do inzulinových per – 500 ks / rok
 • Injekční inzulinové stříkačky – 200 ks / rok 
 • Spotřební materiál pro Kontinuální monitorování glykémie (vysílače a senzory DexCom a Medtronic) – do částky 60.000 Kč / rok
 • Systém Flash glucose monitoring (FGM) – (FreeStyle Libre, Abbott) -  26 ks senzorů / rok, přijímač 1 ks / 4 roky
  • V případě využívání FGM je možné předepsat pouze 300 ks proužků do glukometru na kalendářní rok.
 • Inzulinové pumpy – 1 ks / 4 roky
 • Zásobníky inzulinu pro inzulinové pumpy 1,6 - 2ml – 150 ks / rok
 • Zásobníky inzulinu pro inzulinové pumpy 3 - 4ml – 130 ks / rok
 • Infuzní sety s kovovou jehlou – 180 setů / rok
 • Infuzní sety teflonové – 130 setů / rok
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.