Diakongres pro pacienty a lékaře 2023

Čtvrtý ročník 1. Společného Diakongresu určeného pro pacienty i lékaře.

Hlavní témata

Novinky ze světa / Screening Diabetu v ČR a možnosti léčby Prediabetu /Smyčky – základní nastavení a co můžu vyčíst z grafu/ Diabetes jako „Stigma“ – jak říct ve škole, že mám cukrovku / Diabetická retinopatie.

Milí rodiče, milí pacienti, milí lékaři, naši spolupracovníci a přátelé,

ráda bych Vás za náš motolský tým pozvala na čtvrtý ročník 1. Společného Diakongresu určeného pro pacienty i lékaře. Velký úspěch minulých ročníků nás moc potěšil a doufáme, že i letos v nabitém programu najdete témata, které jsou pro Vás právě aktuální.

První část programu bude nabitá novinkami ze světa diabetu. Dozvíte se aktuality ze světových konferencí, pan profesor Šumník Vás seznámí s pilotním projektem Screeningu diabetu, a hlavně s možnostmi, jak rozvoji diabetu zabránit.

Další velké téma, je diabetes jako „Stigma" a to především ve škole. Jestli a jak říci ve škole, že mam diabetes rozeberou řečníci z řad pacientů, psychologů a lékařů.

V technologické sekci se budeme opět zabývat hlavně smyčkami, a to především možnostmi, jak jednotlivé smyčky nastavit a co všechno lze vyčíst z jejich záznamů. Dále se podíváme na chytré hodinky, které lze spojit se senzorem a poradíme Vám s jejich výběrem a na další aplikace vyvinuté pacienty, které Vám mohou usnadnit běžný život.

Nakonec Vás seznámí pan doktor Šoupal s novou metodou, jak odhalit oční komplikace u diabetu.

Kromě odborného programu, jsme pro Vás připravili i doprovodný program s možností zajištění hlídání pro ty nejmenší (zajišťuje spolek Diatábor Motol). Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky

Moc se na Vás těšíme.

Za organizátory
MUDr. Lenka Drnková, Ph.D. Pediatrická klinika FN v Motole

Doplňující informace:

  • Organizátor: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole ve spolupráci se sekcí Dětská diabetologie ČDS ČLS JEP, Česká Zemědělská Univerzita
  • Termín: Sobota 4.11.2023 od 08:00h.
  • Lokalita: Velká přednášková Aula ČZU v Praze.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.