Pro odborníky

Nově hodnocené parametry kompenzace v diabetologii

Nově hodnocené parametry kompenzace v diabetologii aneb Glykovaný hemoglobin není vše.
Graf závislosti glukózy na čase

Kompenzaci diabetu tradičně hodnotíme pomocí glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Tato hodnota poskytuje nepřímou informaci o průměrné glykémii za poslední 2-3 měsíce, což je dáno délkou biologického poločasu přežívání červených krvinek, tzv. erytrocytů. S vyšší hodnotou glykovaného hemoglobinu roste riziko pozdních komplikací diabetu (očních, ledvinných, cévních, neurologických), proto je třeba se snažit docílit co nejnižších hladin (ideálně pod 48 mmol/mol). Glykovaný hemoglobin - dosud využívaný jako prakticky jediný parametr kontroly diabetu - má však svoje limitace – nízké hodnoty HbA1c  lze totiž dosáhnout nejen vynikajícími glykémiemi, ale též opakovanými hypoglykémiemi. Ty sice glykovaný hemoglobin opticky sníží, nicméně bez příznivého efektu na riziko komplikací.  Problém ilustruje následující graf: přestože je průměrná glykémie (a tedy i glykovaný hemoglobin) stejná, křivka A ukazuje na výrazně lepší kontrolu diabetu (obr. 1) a člověk s takto stabilními glykémiemi má nižší riziko komplikací než ten, jehož glykémie kolísají.

Obr 1. Příklad ilustrující limitaci glykovaného hemoglobinu 

Příklad ilustrující limitaci glykovaného hemoglobinu

I přes tyto limitace je však glykovaný hemoglobin důležitým ukazatelem rizika vzniku chronických komplikací diabetu a neměl by být přehlížen.

Zcela nový pohled na problematiku hodnocení kompenzace diabetu přinesly kontinuální monitory glykémie. Ty měří glykémii automaticky každých pět minut, umožňují tedy sledování aktuálních glykémií a vyhodnocování dlouhodobé dynamiky glykemických profilů, čehož využíváme čím dál častěji při hodnocení kontroly diabetu. Glykémie ze systémů kontinuální monitorace je možné stáhnout do počítače a pomocí webových či mobilních aplikací (Diasend, CareLink, NightScout, Clarity a další) je okamžitě sdílet s ostatními, včetně členů rodiny či dětského diabetologa.

Kontinuální monitorace glykémie také umožňuje pozorovat kolísání glykémií, tj. zachytit čas strávený v hypo-, normo- a hyperglykémii. Pro děti využívající kontinuální monitoraci glykémie je možné sledovat kromě glykovaného hemoglobinu následující parametry (1):

Obr 2. Parametry kontroly diabetu u dětí využívajících kontinuální monitorování glykémie

Parametry kontroly diabetu u dětí využívajících kontinuální monitorování glykémie

Aby byly tyto parametry dobře hodnotitelné, měla by být průměrná doba používání senzoru alespoň 70% času. Důležitým nově hodnoceným parametrem, který vychází z dat z kontinuální monitorace glykémie, je glykemická variabilita neboli stupeň kolísání glykemie.  Glykemickou variabilitu vypočítáme jako poměr mezi směrodatnou odchylkou glykémie (SD) a průměrné glykémie (AVGg). S rostoucí glykemickou variabilitou stoupá riziko rozvoje pozdních komplikací diabetu. Glykemická variabilita by měla být <36%, abychom mohli označit glykémie za stabilní (1). O stálosti glykémií si můžete přečíst více na našich stránkách (proklik na Jak na tom jsem).

Nejdůležitějším parametrem kompenzace diabetu v éře kontinuální monitorace je procento času stráveného v doporučeném rozmezí (3,9-10,0 mmol/l). Tato hodnota by měla být dlouhodobě vyšší než 70%.

Obr 3. Záznam z kontinuálního monitoru glykémie zobrazený systémem Diasend

Záznam z kontinuálního monitoru glykémie zobrazený systémem Diasend

Výše zmíněné parametry lze sledovat pomocí mobilních či webových aplikací a posuzovat změny týden od týdne, jak je ukázáno na obrázku 4. Zajímavou hodnotou je též tzv. Glucose management indicator (GMI). Jde o hodnotu vypočítanou z průměrné glykémie se zahrnutím glykemické variability. Udává předpokládaný glykovaný hemoglobin. Je součástí např. aplikace Diasend.

Obr 4. Sledované parametry a jejich změny v čase

Sledované parametry a jejich změny v čase

Mezi časem stráveným v doporučeném rozmezí a glykovaným hemoglobinem existuje dobře dokumentovaný vztah, jak ilustruje „teploměr“ v sekci Jak na tom jsi (2).

Pro ty, kdo chtějí vědět více o tomto tématu:

  1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019 Aug;42(8):1593-1603.
  2. Roy W Beck, Richard M Bergenstal, Peiyao Cheng, et al. The Relationships Between Time in Range, Hyperglycemia Metrics, and HbA1c. J Diabetes Sci Technol. 2019 Jul;13(4):614-626.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.