1. český společný Diakongres [AKTUALIZOVÁNO]

Dovolujeme si Vás pozvat na první akci svého druhu – 1. český společný DiaKongres pro pacienty a lékaře.

Milí rodiče, milí pacienti, milí lékaři, naši spolupracovníci a přátelé,

ráda bych Vás za náš motolský tým pozvala na 1. Diakongres určený pro pacienty i lékaře. Celá akce vznikla z Vašeho podnětu neb jste neustále lačni po nových a nových informacích v oblasti léčby, technologií a prevence diabetu a udržujete nás ve střehu. 

Připravili jsme pro Vás jednodenní akci, kde bychom se s Vámi rádi podělili o největší aktuality z posledních kongresů týkajících se jak dětské, tak dospělé diabetologie. Zároveň si myslíme, že je to výborný způsob jak se vzájemně potkat, seznámit a vyměnit si zážitky a zkušenosti. Kromě odborného programu, jsme pro Vás připravili i doprovodný program s možností zajištění hlídání pro ty nejmenší (zajišťuje spolek Diatábor Motol). Jedním z plánovaných bodů je i krátká prezentace Dia spolků z ČR a SR pořádajících rozmanité akce pro pacienty i lékaře.

Naše společné setkání při panelové diskusi by mělo vyústit v návrh společného postupu, jak zjednodušit začlenění našich dětí do školek a škol, což momentálně vnímáme jako jednu z velmi aktuálních otázek.

V příloze naleznete předběžný odborný program kongresu, doprovodný program a odkaz na možnost přihlášení.

Moc se na Vás těšíme.
Za organizátory

MUDr.Lenka Petruželková, Ph.D.
Pediatrická klinika FN v Motole

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.