Pro odborníky

Nové cíle v kompenzaci diabetu

V loňském roce 2018 došlo ke změně cílů kompenzace diabetu.
ISPAD

V tabulce níže uvádíme cíle kompenzace diabetu jednotlivých diabetologických společností britské NICE, mezinárodní ISPAD, americké ADA. 1,2

Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti považuje za nejvhodnější používat kritéria NICE.
 
Použitá literatura:

  1. https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/chapter/1-Recommendations#blood-glucose-management-2
  2. https://www.ispad.org/news/422120/ISPAD-Guidelines-2018---NOW-ONLINE.htm
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.