Konference Dětská diabetologie 2015

Ve dnech 20 - 21. 3. 2015 se v pražském Clarion Congress Hotel konal první ročník konference Dětská diabetologie 2015.
Z konference Dětská diabetologie 2015

Ve dnech 20 - 21. 3. 2015 se v pražském Clarion Congress Hotel konal první ročník konference Dětská diabetologie 2015. Byla zahájena přednáškou vyzvaného hosta, profesora Moshe Phillipa z izraelského dětského diabetologického centra, který hovořil o vývoji umělé slinivky a o možnostech, jak mohou současné technologie usnadnit život s diabetem. Novinky z klinické a experimentální sféry v diabetologii představili doc. Cinek a doc. Šumník, pozornost byla věnována výsledkům získaným z české národní dětské diabetické databáze ČENDA, jejímž cílem je mapovat výskyt a léčbu dětského diabetu v České republice.

Praktickou část konference představovaly workshopy zaměřené na moderní strategie léčby inzulinovými pery a inzulinovými pumpami. Večer byl věnován diskusi o prevenci a léčbě hypoglykémií, především praktickému pohledu na efektivní léčbu hypoglykémie.

Sobotní dopoledne bylo zaměřeno na onemocnění vyskytující se společně s diabetem 1. typu. Svůj pohled na celiakii představila dr. Koloušková z pohledu diabetologa a dr. Mitrová z pohledu gastroenterologa. Obdobně, autoimunitní onemocnění štítné žlázy bylo přiblíženo dr. Pomahačovou z hlediska diabetologického a dr. Al Taji pohledem dětského endokrinologa. Následoval blok zajímavých kazuistik a originálních sdělení.

Nosným tématem sobotní sekce sester bylo nové vydání Abecedy diabetu přinášející změny v systému počítání výměnných jednotek. Dále byly vyměňovány zkušenosti s používáním umělých sladidel u dětí s diabetem, pořádáním diatáborů či komplexní lázeňskou edukací.

Na sto padesát účastníků prvního ročníku konference Dětská diabetologie 2015 mělo během dvou dnů nabitých novými technologickými, praktickými i vědeckými poznatky možnost načerpat novou inspiraci, jak co nejlépe léčit a edukovat diabetické děti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.