Pro odborníky

Dětská diabetologie 2019

Konference Dětská diabetologie 2019 se bude konat ve dnech 22. – 23. 3. 2019 tradičně v hotelu Duo v Praze.
Z konference Dětská diabetologie 2019

Konference Dětská diabetologie 2019 se bude konat ve dnech 22. – 23. 3. 2019 tradičně v hotelu Duo v Praze. Základními tématy letošního setkání bude Nízkosacharidová dieta a její postavení v terapii diabetu 1. typu u dětí, dále diagnostika a terapie dyslipidémií u diabetických dětí (účast přislíbil mj. prof. Vráblík, jeden z největších odborníků na toto téma), novinky v léčbě diabetické ketoacidózy a monogenního diabetu. Budeme samozřejmě diskutovat též o nových technologiích, které přicházejí na náš trh.

Přihlašování bude otevřeno přibližně od začátku prosince. Těšíme se na setkání s Vámi.

Analýza výsledků Českého registru dětského diabetu ČENDA ukázala významné zlepšení kontroly diabetu u českých diabetických dětí mezi roky 2013 a 2017. Střední hodnota glykovaného hemoglobinu byla v roce 2017 61,3 mmol/mol, což řadí ČR mezi nejlepší státy světa, aktuálně mezi Norsko a Velkou Británii. Tato dobrá zpráva bezpochyby odráží vynikající práci českých a moravských diabetologů.

Dobrá zpráva: v říjnu 2018 vyšlo nové aktualizované (již páté) vydání základní edukační pomůcky pro děti a mladé dospělé s diabetem 1. typu – Abeceda diabetu motolských autorů Lebl, Průhová a Šumník. Proti čtvrtému, zcela vyprodanému vydání se v nové knize dočtete více o moderních technologiích, které hýbou dnešním diabetologickým světem. Více prostoru je věnováno též tzv. flexibilním režimu, velmi dobré alternativě pro osoby, které nechtějí či nemůžou dodržovat stejné časy a množství jídla. Vyšlo tradičně v nakladatelství Maxdorf, kniha je dostupná na http://eshop.maxdorf.cz/kniha/abeceda-diabetu-1. Přejeme příjemné čtení!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.