Pro odborníky

Dětská diabetologie 2017

Pracovní setkání dětských diabetologů a sestřiček z dětských diabetologických ambulancí „Dětská diabetologie 2017“ se bude konat ve dnech 24. -25. března 2017 v hotelu Duo v Praze, nedaleko metra Střížkov.
Z konference Dětská diabetologie 2017

Pracovní setkání dětských diabetologů a sestřiček z dětských diabetologických ambulancí „Dětská diabetologie 2017“ se bude konat ve dnech 24. -25. března 2017 v hotelu Duo v Praze, nedaleko metra Střížkov.

Při volbě nosných témat jsme se nechali inspirovat Vašimi návrhy z loňského roku. Konferenci zahájí blok věnovaný vedení diabetu u předškolních dětí, které jsou v mnoha ohledech nejvulnerabilnější skupinou našich pacientů. Výsledky nových studií ukazují, že vysoká glykemická variabilita a zejména čas strávený v hyperglykémii hrají významnou negativní roli pro vývoj mozkových funkcí. Budeme tedy diskutovat o tom, jak toto riziko minimalizovat. V posledním roce došlo k výraznému přiblížení moderních technologií diabetickým dětem, jejich vývoj je navíc skutečně překotný, proto jsme do programu zařadili opět sekci technologickou. Hlavním hostem bude pan doktor Šoupal ze III. interní kliniky VFN, který se výrazně zasadil o rozšíření úhrady senzorů pro kontinuálním monitorování glykémie pro diabetické děti i dospělé.

V sobotu budou probíhat paralelní sekce lékařská a sesterská. Hlavním hostem ranní lékařské sekce bude v rámci sekce Mýty v dětské diabetologii pan docent Prázný, společně s ním se budeme zamýšlet nad tím, zda skutečně existují populární diabetologické fenomény a do jaké míry se jedná o inadekvátní reakci rodičů či naše nesprávná edukační doporučení. Čas zbude jistě i na kazuistiky, prezentaci výsledků vlastního výzkumu a hlavně na diskusi nad uvedenými tématy.

Aktivní účast formou zajímavých kazuistik i originálních výsledků je více než vítaná, tato sdělení jsou vždy obohacující pro všechny posluchače. Náměty posílejte e-mailem na zdenek.sumnik@fnmotol.cz (lékařská sekce) nebo radka.sitova@fnmotol.cz (sesterská sekce). Předběžný program naleznete zde, přihlášky zde.

Těšíme se na setkání s Vámi v jarní Praze.

 

Za Sekci pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP, Za Českou asociaci sester, 

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph. D. Radka Šitová

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN v Motole

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.