Diabetes a škola

Stále častěji se setkáváme se situací, kdy je dětem s diabetem 1. typu odmítán přístup ke vzdělání. Příčinou aktuálního neuspokojivého stavu je nedostatečná právní úprava, která by řešila podávání nutné medikace ve školách.

V rámci České pediatrické společnosti ČLS JEP se nám podařilo iniciovat vytvoření Pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, učitelé, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací (seznam členů najdete zde).

Jako první krok jsme připravili základní informace o problematice diabetu 1. typu ve školách určené pedagogům a vzor smlouvy mezi školou a rodiči dětí vyžadující zvláštní péči z důvodu diabetu 1. typu. Tato smlouva a její Příloha 2 dává do souladu požadavky  školy i rodičů tak, aby péče o dítě s diabetem 1. typu zejména na prvním stupni dostala jasná pravidla. Tyto dokumenty naleznete v příloze tohoto článku, lze je využít zejména v situaci, kdy by nebyla možná zřejmá dohoda o vedení péče o dítě s diabetem

V rámci této pracovní skupiny jednáme s ministerstvy zdravotnictví a školství o systémovém řešení tohoto právně neuspokojivého stavu. Poslední stanovisko MŠMT k této problematice lze najít zde.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.