Bezlepková dieta a diabetes 1. typu – výsledky studie

V lednu 2020 byla v prestižním časopise Diabetes, Obesity and Metabolism zveřejněna studie týmu dětských diabetologů z Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady.

Jejím cílem bylo zjistit, zda má zavedení bezlepkové diety krátce po manifestaci diabetu 1. typu u dětí vliv na další průběh onemocnění a jeho kompenzaci.

Podkladem pro zahájení studie je skutečnost, že lepek může u citlivých lidí ovlivňovat imunitní funkce. Celiakie (nesnášenlivost lepku) se u osob s diabetem 1. typu vyskytuje přibližně 10x častěji než u lidí bez diabetu. Navíc je zajímavé, že rozvoj celiakie až po manifestaci diabetu je výrazně častější, než vznik diabetu po diagnóze celiakie. Je tedy možné, že pacienti s celiakií dodržující bezlepkovou dietu by mohli být chráněni před vznikem diabetu. To naznačují i studie na myších, které rozvinou diabetes méně často, pokud jsou krmeny bezlepkovou stravou.

Studie probíhala mezi roky 2016 až 2019, trvala jeden rok a celkem se jí zúčastnilo 45 dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typu. 26 z nich se rozhodlo držet bezlepkovou dietu, zatímco 19 z nich tvořilo kontrolní skupinu, která se stravovala standardním způsobem. U obou skupin byla hlavním sledovaným parametrem zbytková kapacita beta buněk, tedy schopnost jejich slinivek produkovat vlastní inzulin. Ta u všech pacientů s diabetem 1. typu v průběhu onemocnění klesá, cílem tedy bylo zjistit, zda bezlepková dieta může být spojena se zpomalením tohoto poklesu.

Výsledky studie jednoznačně neprokázaly, že by bezlepková dieta byla spojena se zpomalením poklesu kapacity beta-buněk, nicméně v bezlepkové skupině měli pacienti lepší kompenzaci diabetu. Rovněž období klinické remise trvalo u pacientů na bezlepkové dietě déle. Navíc bylo u tří z nich možno inzulin zcela vysadit po dobu několika měsíců i při zachování uspokojivých hladin glykémie, což se nepodařilo u žádného z pacientů na standardní stravě.

Výsledky naznačují, že bezlepková dieta pravděpodobně nemá přímý vliv na zpomalení ztráty beta buněk krátce po manifestaci diabetu 1. typu, nicméně může být spojena s lepší kompenzací a prodloužením období klinické remise.

Pro ty, kdo by chtěli vědět více, uvádíme odkaz na souhrn tohoto článku (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31984648).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.