Pro odborníky

Nově hodnocené parametry v diabetologii

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l.
Graf závislosti glukózy na čase

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l. Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání kontinuálního monitorování glukózy1 by čas strávený v doporučeném rozmezí měl být vyšší než 70%.


Rizikovým faktorem vzniku komplikací diabetu je i tzv. glykemická variabilita, tj. kolísání glykemie. Tu definujeme pomocí variabilního koeficientu (CV), který se vypočítá jako směrodatná odchylka (SD)/průměrná glykémie (Avg). Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání monitorování glukózy by CV mělo být <36%, abychom mohli označit glykémie za stabilní1.
 
Použitá literatura:
https://care.diabetesjournals.org/content/40/12/1631

 graf závislost glukózy v čase

 

Čas v doporučeném rozmezí

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.