Konference Dětská diabetologie 2016

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání dětských diabetologů a sestřiček z dětských diabetologických ambulancí „Dětská diabetologie 2016“, které se bude konat ve dnech 18. – 19. března 2016 v hotelu Duo v Praze, nedaleko metra Střížkov.
Konference Dětská diabetologie 2016

 Při volbě nosných témat jsme se nechali inspirovat Vašimi návrhy z loňského roku. Konferenci zahájí symposium věnované psychologickým a psychiatrickým problémům spojeným s diabetem diagnostikovaným v dětství. Hlavním přednášejícím bude paní docentka Lacigová z Plzně, předsedkyně Psychologické sekce ČDS ČLS JEP. Zbytek pátečního programu opět vyplní dva interaktivní workshopy, tentokrát věnované horkým tématům dětské diabetologie: Efektivnímu používání senzorů pro kontinuální monitorování glykémie a Vedení terapie diabetu v adolescenci. Na konkrétních příkladech z našich ambulancí budeme společně hledat optimální přístupy pro zlepšení kompenzace diabetu u dětí.

V sobotu budou probíhat paralelní sekce lékařská a sesterská. V lékařské sekci přivítáme jednu z největších osobností současné české diabetologie pana profesora Jana Škrhu. Tématem jeho sdělení budou klinické aspekty diabetické nefropatie; této obávané pozdní komplikaci, její diagnostice a prevenci se budeme věnovat z různých úhlů pohledu. Čas zbude jistě i na kazuistiky, prezentaci výsledků vlastního výzkumu a hlavně na diskusi nad uvedenými tématy.

Aktivní účast formou zajímavých kazuistik i originálních výsledků je více než vítaná, tato sdělení jsou vždy obohacující pro všechny posluchače. Věříme, že zvolená témata a pozvaní řečníci přispějí k Vašemu rozhodnutí se konference Dětská diabetologie 2016 zúčastnit.

 

Registrovat na konferenci se můžete ZDE.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v předjarní Praze.

Za Pracovní skupinu pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph. D. a Radka Šitová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.